Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (18-24/6) 18/06/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 – 17/6) 11/06/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại trên trà lúa mùa muộn, gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm không phòng trừ kịp thời.

Bệnh ORT trên gà và các biện pháp phòng, trị 10/06/2019

Từ nhiều năm nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng như một số tỉnh lân cận như: Phú thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội ...xuất hiện bệnh ORT trên gà với biểu hiện gà hen, khẹc, chảy nước mắt, vảy mỏ...

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 4-10/6) 04/06/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa mùa muộn và gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm không phòng trừ kịp thời

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (28/5 - 3/6) 28/05/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 21 - 27/5) 21/05/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, rầy nâu - rầy lưng trắng lứa 3 tiếp tục tăng mật độ và gây hại diện rộng trên trà lúa chắc xanh - đỏ đuôi và gây cháy ổ nhỏ trên giống nhiễm

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (14 - 20/5) 14/05/2019

Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn hại tăng, nhất là trên các giống nhiễm, những diện tích lúa xanh tốt bón thừa đạm trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (17 - 22/4) 17/04/2019

Các tỉnh Bắc bộ: Sâu đục thân 2 chấm: Sâu non gây hại dảnh héo diện hẹp trên lúa sớm - chính vụ. Rầy nâu - rầy lưng trắng, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá,… tiếp tục hại

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: