Hướng dẫn phòng trừ sâu đục thân hai chấm hại lúa vụ Mùa 2020

18/08/2020

Vụ Mùa năm 2020, toàn tỉnh gieo cấy được khoảng 23.842 ha lúa, hiện nay, cây lúa đang ở giai đoạn đứng cái - làm đòng. Thời tiết nắng nóng xen kẽ có mưa là điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển, đồng thời cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh hại phát sinh và gây hại, đặc biệt là sâu đục thân hai chấm.

Theo thông báo về cao điểm sinh vật gây hại lúa vụ Mùa của Chi cục Trồng trọt & BVTV, thì cao điểm của gây hại từ 25/7 đến 10/9/2020. Trong đó, dự kiến sâu đục thân hai chấm trưởng thành lứa 4 (đợt 1) ra rộ khoảng từ 25/7 - 10/8, sâu non tuổi 1, 2 nở rộ từ 5/8 - 20/8, sâu non gây dảnh héo (hoặc bông bạc) cho lúa trỗ sớm trước 20/8, tỷ lệ dảnh hại (hoặc bông bạc) phổ biến 1 - 2%, cao 5 - 10%, cục bộ trên 20% nếu không phòng chống kịp thời, diện tích nhiễm dự kiến 800 - 1.000 ha; Trưởng thành lứa 4 (đợt 2) ra rộ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Sâu non tuổi 1, 2 nở rộ từ đầu đến giữa tháng 9, gây bông bạc cho lúa Mùa trỗ đầu đến giữa tháng 9. Tỷ lệ bông bạc phổ biến 3 - 5%, nơi cao 5 - 10%, cục bộ>30% nếu không phòng chống kịp thời; Trưởng thành lứa 5 ra rộ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, gây hại cho lúa mùa muộn trỗ - chín.

Thời điểm hiện tại, sâu đục thân 2 chấm (tuổi 5, nhộng, trưởng thành) tiếp tục gây hại nhẹ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,3%, cao 2 - 3% (Yên Lạc, Tam Dương). Sâu đục thân cú mèo (tuổi 5, nhộng, trưởng thành) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 3 - 5%, cục bộ 10% (Tam Dương, Lập Thạch). Để phát hiện và phòng trừ kịp thời sâu đục thân lúa trên đồng ruộng, Chi cục Trồng trọt& BVTV tỉnh hướng dẫn cho bà con nông dân cách nhận biết trên đồng ruộng và biện pháp phòng trừ sâu đục thân từ nay đến cuối vụ như sau:

*Đặc điểm gây hại:

- Thời kỳ mạ hoặc đẻ nhánh, sâu đục qua bẹ phía ngoài vào đến nõn giữa phá hại làm cho dảnh lúa bị héo.

-Thời kỳ sắp trỗ hoặc mới trỗ, sâu  đục qua lá bao của  đòng chui vào giữa rồi bò xuống đục ăn điểm sinh trưởng, cắt đứt các mạch dẫn dinh dưỡng làm cho bông lép trắng.

Nếu quan sát trên đồng ruộng, thấy tỷ lệ dảnh héo hay bông bạc càng cao, chứng tỏ sâu hại càng nặng và mức độ giảm năng suất lúa càng lớn.

* Đặc điểm hình thái, sinh học:

Vòng đời của sâu đục thân 2 chấm từ 45 - 65 ngày.

- Trứng hình cầu được đẻ thành từng ổ trên lá lúa. Trên mặt ổ trứng được phủ một lớp lông vàng mịn. Trứng đẻ sau 7-9 ngày nở sâu non.

- Sâu non có 5 tuổi, màu trắng đục, khi mới nở sâu non tuổi 1 nhỏ như sợi tóc trên lá lúa nhả tơ nhờ gió đung đưa bám vào thân, đục và chui vào thân cây lúa. Từ tuổi 2 đến tuổi 5 sâu non gây hại trong thân cây lúa làm cho cây lúa có hiện tượng dảnh héo hoặc bông bạc, đến tuổi 5 sâu hóa nhộng  ở đốt cuối cùng. Trước khi hóa nhộng nó cắn một lỗ thủng chừa lại màng biểu bì của ống thân để khi hóa bướm chui ra. Thời gian sống của sâu non 25 - 30 ngày.

- Nhộng mới hóa có màu trắng sữa, sau chuyển màu vàng và sau 7 - 9 ngày lột xác ra bướm.

- Trưởng thành (bướm): Bướm vũ hóa vào ban đêm và giao phối, đẻ trứng ngay trong đêm đó sau 2 - 3 ngày thì chết. Vụ mùa lứa 4 ra rộ 2 đợt: Đợt 1 vào cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 gây dảnh héo và bông bạc cho lúa mùa trỗ sớm. Đợt 2 cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 gây bông bạc cho lúa mùa trỗ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, tỷ lệ bông bạc cao và trên diện rộng, cần chú ý phòng trừ triệt để đem lại hiệu quả cao.

* Biện pháp phòng chống từ nay đến cuối vụ:

- Theo dõi chặt chẽ thời gian bướm ra rộ: Bằng điều tra phát hiện, quan sát bướm vào đèn và bướm đậu trên lá lúa vào sáng sớm giúp dự báo sâu non tuổi 1 nở rộ chính xác để phòng trừ (sau 7 ngày bướm rộ).

- Vợt bướm khi bướm rộ. Ngắt ổ trứng trên lá lúa.

- Quan sát trên ruộng khi thấy mật độ ổ trứng 0,2 - 0,3 ổ/m2 hoặc có 2 - 3%  dảnh héo hoặc bông bạc dùng các loại thuốc đặc hiệu: Patox 95 WP, Vitako 40WG,Voliam Targo 63SC, Nicata 95SP, Angun 5WG, … để phun. Chú ý: Phun theo chỉ dẫn kỹ thuật trên nhãn thuốc. Khi lúa trỗ có thể phun 2 lần trước và sau trỗ 7 ngày.

Nguồn: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: