Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019

04/10/2019

Để chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh, ngày 04/7/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 44/KH- SNN& PTNT về tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2019.

Theo kế hoạch, trong đợt này các địa phương sử dụng vắc xin Tụ huyết trùng nhũ hóa tiêm phòng cho trâu, bò chưa được tiêm vắc xin Tụ huyết trùng đợt 1 năm 2019 . Sử dụng vắc xin Lở mồm long móng nhị giá (typ O và A) tiêm phòng cho toàn bộ đàn trâu, bò khỏe mạnh (trừ bê, nghé dưới 2 tháng tuổi). Sử dụng vắc xin Dịch tả lợn nhược độc chủng C tiêm phòng cho đàn lợn nái, lợn đực giống chưa được tiêm vắc xin Dịch tả lợn đợt 1 năm 2019; vắc xin Lở mồm long móng typ O và vắc xin Tai xanh  tiêm phòng cho toàn bộ đàn lợn nái, lợn đực giống khỏe mạnh. Sử dụng vắc xin Dại tiêm phòng cho toàn bộ đàn chó, mèo chưa được tiêm vắc xin dại trong đợt 1 năm 2019 và vắc xin Cúm gia cầm (Navet- Vifluvac) tiêm phòng cho đàn gà của các hộ chăn nuôi có quy mô từ 1000 con trở xuống và toàn bộ đàn vịt, ngan. Đối với các hộ chăn nuôi gà có quy mô trên 1.000 con phải tự mua vắc xin Cúm gia cầm và tổ chức tiêm phòng cho đàn gà của gia đình mình khi đến tuổi tiêm phòng. Với các loại vắc xin khác, tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định của Bộ NN& PTNT và hướng dẫn của cơ quan Thú y.

Căn cứ kết quả thống kê tại thời điểm 01/10/2018 và 01/4/2019 của Cục Thống kê và kết quả rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trước khi tiêm phòng đợt 2 năm 2019; trên cơ sở đăng ký tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm của UBND các huyện, thành phố. Trong đợt này toàn tỉnh dự kiến tổ chức tiêm vắc xin cho đàn trâu, bò: Vắc xin Lở mồm long móng nhị giá cho 103.700 con, vắc xin tụ huyết trùng nhũ hóa cho 65.280 con; Đối với đàn lợn nái, lợn đực giống tiêm phòng vắc xin Lở mồm long mong và Tai xanh cho 47.340 con; vắc xin Dịch tả lợn cho 24.920 con; vắc xin dại khoảng 40.000 con chó, mèo; vắc xin Cúm gia cầm cho 2.991.300 con gà, vịt, ngan. Sau tiêm phòng các dây tiêm phải theo dõi sức khỏe của đàn vật nuôi, nếu phát hiện gia súc, gia cầm có  biểu hiện phản ứng phải kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi. Cùng với thời gian tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, toàn tỉnh tổ chức 1 đợt phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi tập trung cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm .

Về kinh phí thực hiện, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đọt 2 năm 2019; hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất phun khử trùng, tiêu độc, định mức 0,05lít/hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm để phun tập trung (đối với các hộ chỉ chăn nuôi chó, các hộ nuôi gia cầm quy mô trên 1.000 con và các hộ nuôi lợn từ 50 con trở lên phải tự tổ chức tiêu độc, khử trùng chuồng trại môi trường chăn nuôi của gia đình mình). Đối với các hộ chăn nuôi bò sữa và phát triển bò thịt của huyện Tam Đảo thực hiện theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án chăn nuôi bò sữa, phát triển bò thịt huyện Tam Đảo giai đoạn 2015-2019. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, tập huấn, vận chuyển, bảo quản vắc xin, hóa chất từ tỉnh về cấp huyện, giám sát dịch bệnh và giám sát sau tiêm phòng.

Ngân sách cấp huyện hỗ trợ thống kê gia súc, gia cầm trước tiêm phòng 250.000 đồng/xã/đợt; hỗ trợ in mẫu biểu, danh sách tiêm phòng 200.000 đồng/xã/đợt; hỗ trợ chi phí tập huấn cho lực lượng trực tiếp tham gia tiêm phòng tại các xã, phường, thị trấn: 2.500.000 đồng/lớp/đợt; hỗ trợ vận chuyển vắc xin, hóa chất từ cấp huyện về cấp xã: 125.000 đồng/xã/đợt; kinh phí tổ chức, chỉ đạo cấp huyện: 2.500.000 đồng/huyện/đợt. Ngoài ra huyện còn hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh (gia súc, gia cầm bị phản ứng, chết; vật tư tiêm phòng, công tác tuyên truyền, tổ chức, chỉ đạo tại địa phương,. ), đảm bảo cho công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc tại các huyện, thành phố.

Ngân sách cấp xã hỗ trợ kinh phí cho công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo cho công tác tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc tại địa phương; kinh phí tổ chức, chỉ đạo cấp xã 500.000 đồng/xã/đợt.

Hộ chăn nuôi trả tiền công tiêm phòng các loại vắc xin: Lở mồm long móng tiêm phòng cho trâu, bò, lợn nái, lợn đực giống; vắc xin Tụ huyết trùng tiêm phòng cho trâu, bò; vắc xin Tai xanh, Dịch tả lợn tiêm phòng cho lợn nái, lợn đực giống; vắc xin Cúm gia cầm cho gia cầm; trả tiền công phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi; trả tiền vắc xin và công tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo theo quy định.

Đối với chủ chăn nuôi là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài, doanh nghiệp quân đội và các cơ sở liên doanh với các doanh nghiệp trên tự đảm bảo kinh phí tổ chức tiêm phòng và khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi theo quy định.

Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của người chăn nuôi, chính quyền địa phương các cấp cần có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, coi tiêm phòng là khâu chính, có ý nghĩa quyết định trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Và hơn ai hết, các chủ chăn nuôi cần phải chấp hành thực hiện tốt công tác này để đảm bảo đàn vật nuôi của gia đình mình không mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên.

                                                                              Nguyễn Thị Hậu

Các tin đã đưa ngày: