Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà. Ký hiệu: QCVN 01 - 10: 2009/BNNPTNT

27/04/2011