Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt. Ký hiệu: QCVN 01 - 11: 2009/BNNPTNT

27/04/2011