Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn. Ký hiệu: QCVN 01 - 12: 2009/BNNPTNT

26/04/2011
Các tin đã đưa ngày: