Thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt. Ký hiệu: QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT

26/04/2011
Các tin đã đưa ngày: