Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 19/10/2020

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

3 huyện của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới 16/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Bình Phước có 2 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM 13/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 2 địa phương thuộc tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới 13/10/2020

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận huyện Cát Hải (Hải Phòng) đạt chuẩn nông thôn mới 12/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Ân Thi (Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới 09/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tiền Giang có 2 huyện thị cán mốc nông thôn mới 07/10/2020

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Chợ Gạo và thị xã Cai Lậy tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng NTM.

3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới 07/10/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới.

Huyện Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ) đạt chuẩn nông thôn mới 07/09/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: