2 huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới 14/02/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 2 huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới 20/01/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 94/QĐ-TTg ngày 19/1/2022 công nhận huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới 19/01/2022

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 92/QĐ-TTg công nhận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đạt chuẩn nông thôn mới 11/01/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 10/1/2022 công nhận huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới 28/12/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2205/QĐ-TTg công nhận huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đạt chuẩn nông thôn mới 06/12/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 2036/QĐ-TTg công nhận huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 25/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 công nhận thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Huyện Thanh Hà (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới 23/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1961/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Kim Thành đạt chuẩn nông thôn mới 22/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 19/11/2021 công nhận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Công nhận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới 19/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1940/QĐ-TTg công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: