Huyện Trảng Bom đạt chuẩn nông thôn mới

31/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.


Đường giao thông nông thôn ở Trảng Bom.

Theo UBND huyện Trảng Bom, toàn huyện có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương đã hình thành được 13 vùng sản xuất tập trung; giá trị thu nhập bình quân trên 1 hécta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản trên 104 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng/người/năm.

Nguồn: kinhtenongthon.com.vn

Các tin đã đưa ngày: