Thị xã Bình Long (Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 22/09/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1556/QĐ-TTg công nhận thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới 16/08/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1401/QĐ-TTg công nhận huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 21/07/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1283/QĐ-TTg công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Yên Mô (Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới 12/07/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định công nhận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 25/06/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công nhận huyện Đức Linh (Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới 24/05/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới 10/05/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 668/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới 07/04/2021

hủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020...

Công nhận huyện Thanh Oai, Phúc Thọ (Hà Nội ) đạt chuẩn nông thôn mới 01/04/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Thanh Oai và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020....

Huyện Gò Quao (Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới 15/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: