Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 25/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 công nhận thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Huyện Thanh Hà (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới 23/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1961/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Kim Thành đạt chuẩn nông thôn mới 22/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1958/QĐ-TTg ngày 19/11/2021 công nhận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Công nhận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới 19/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1940/QĐ-TTg công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

TP. Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 15/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1890/QĐ-TTg công nhận thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 01/11/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 29/10/2021 công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 15/10/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới 11/10/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 9/10/2021 công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 07/10/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: