Thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 25/06/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 19/06/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới 05/06/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định cộng nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới 04/05/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định 584/QĐ-TTg công nhận huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng Tháp: Nhiều mô hình hay góp phần xây dựng nông thôn mới 28/04/2020

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 70/117 xã đđạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 8 xã đạt 19 tiêu chí và 39 xã đạt từ 13 - 18 tiêu chí.

Huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới 21/04/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới 20/04/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 520/QĐ-TTg công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) hoàn thành xây dựng nông thôn mới 17/04/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 517/QĐ-TTg công nhận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 16/04/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới 16/04/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: