TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 25/06/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công nhận huyện Đức Linh (Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới 24/05/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới 10/05/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 668/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới 07/04/2021

hủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận huyên Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020...

Công nhận huyện Thanh Oai, Phúc Thọ (Hà Nội ) đạt chuẩn nông thôn mới 01/04/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Thanh Oai và huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020....

Huyện Gò Quao (Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới 15/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đạt chuẩn nông thôn mới 18/01/2021

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định công nhận huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thị xã Quảng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 01/12/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định công nhận thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) đạt chuẩn nông thôn mới 26/11/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đạt chuẩn nông thôn mới 25/11/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: