TP. Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 15/11/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1890/QĐ-TTg công nhận thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 01/11/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1826/QĐ-TTg ngày 29/10/2021 công nhận huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Công nhận TP Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 15/10/2021

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1720/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới 11/10/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 9/10/2021 công nhận huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 07/10/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thị xã Bình Long (Bình Phước) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 22/09/2021

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1556/QĐ-TTg công nhận thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Huyện Lạc Thủy, Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới 16/08/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1401/QĐ-TTg công nhận huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 21/07/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1283/QĐ-TTg công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công nhận huyện Yên Mô (Ninh Bình) đạt chuẩn nông thôn mới 12/07/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định công nhận huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: