Duy Phước tự tin về đích 14/08/2015

Với những điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, cùng sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân, xã Duy Phước (Duy Xuyên - Quảng Nam) đã tự tin thực hiện tốt 19/19 tiêu chí NTM...

Thị xã Kỳ Anh: Xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị 13/08/2015

Chỉnh trang đô thị kết hợp XDNTM và phát triển kinh tế là những mục tiêu quan trọng mà thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đề ra trong giai đoạn mới.

Hùng Sơn phấn đấu XDNTM kiểu mẫu 30/07/2015

Hùng Sơn là một trong những lá cờ đầu về phát triển kinh tế của huyện Anh Sơn (Nghệ An). Đến thời điểm hiện tại, xã đã đạt 19/19 tiêu chí XDNTM, về đích sớm hơn so với dự định ban đầu...

Hướng tới thành phố nông thôn mới vào cuối năm 2015 30/07/2015

Thực hiện hoàn thành kế hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là việc mà mỗi cấp, ngành, mỗi địa phương luôn đặt ra cho đơn vị mình để phấn đấu...

Đan Phượng, lá cờ đầu về NTM ở Thủ đô 20/07/2015

Các mô hình sản xuất tiến bộ, năng suất cao bước đầu mang lại hiệu quả đáng khích lệ; đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất, tinh thần; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

XDNTM, cách làm của Lâm Bình: Chú trọng phát triển kinh tế 20/07/2015

Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), mỗi địa phương có cách làm, hướng ưu tiên đầu tư khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Với huyện Lâm Bình (Tuyên Quang)...

Ngọc Phụng với tiêu chí thứ 20: Sự hài lòng của người dân 30/06/2015

Năm 2012, Ngọc Phụng (Thường Xuân) được UBND tỉnh Thanh Hóa chọn là một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Với những lợi thế sẵn có, sau gần 3 năm triển khai...

Đổi thay ở Na Hang 30/06/2015

Là huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, trước đây Na Hang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo cao, hệ thống hạ tầng yếu và thiếu, phát triển sản xuất hàng hóa chưa tương xứng...

Đông Giang chuyển biến 30/06/2015

Là huyện miền núi, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, kinh tế chậm phát triển nên khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đông Giang (Quảng Nam) gặp không ít trở ngại...

Thành công nhờ làm tốt công tác phong trào 02/06/2015

Công tác phong trào luôn có vai trò rất lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội, càng cho hiệu quả khi được phát động vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: