Hướng tới thành phố nông thôn mới vào cuối năm 2015 30/07/2015

Thực hiện hoàn thành kế hoạch với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể là việc mà mỗi cấp, ngành, mỗi địa phương luôn đặt ra cho đơn vị mình để phấn đấu...

Đan Phượng, lá cờ đầu về NTM ở Thủ đô 20/07/2015

Các mô hình sản xuất tiến bộ, năng suất cao bước đầu mang lại hiệu quả đáng khích lệ; đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất, tinh thần; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

XDNTM, cách làm của Lâm Bình: Chú trọng phát triển kinh tế 20/07/2015

Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), mỗi địa phương có cách làm, hướng ưu tiên đầu tư khác nhau nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Với huyện Lâm Bình (Tuyên Quang)...

Ngọc Phụng với tiêu chí thứ 20: Sự hài lòng của người dân 30/06/2015

Năm 2012, Ngọc Phụng (Thường Xuân) được UBND tỉnh Thanh Hóa chọn là một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Với những lợi thế sẵn có, sau gần 3 năm triển khai...

Đổi thay ở Na Hang 30/06/2015

Là huyện miền núi của tỉnh Tuyên Quang, trước đây Na Hang phải đối mặt với nhiều khó khăn do tỷ lệ hộ nghèo cao, hệ thống hạ tầng yếu và thiếu, phát triển sản xuất hàng hóa chưa tương xứng...

Đông Giang chuyển biến 30/06/2015

Là huyện miền núi, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng thiếu và yếu, kinh tế chậm phát triển nên khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Đông Giang (Quảng Nam) gặp không ít trở ngại...

Thành công nhờ làm tốt công tác phong trào 02/06/2015

Công tác phong trào luôn có vai trò rất lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội, càng cho hiệu quả khi được phát động vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM)...

Quảng Phong: Nhân lên sức mạnh tổng thể 02/06/2015

Sau một thời gian bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Quảng Phong (Quảng Xương - Thanh Hóa) đã có nhiều đổi thay. Những công trình hạ tầng được xây dựng khang trang...

Phong Điền, nỗ lực về đích tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất 02/06/2015

Thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) huyện Phong Điền...

Hải Lăng, điểm sáng cứng hóa giao thông nông thôn 22/05/2015

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư mở rộng và bê-tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: