Huyện Bình Chánh (TPHCM) đạt chuẩn nông thôn mới

18/03/2022

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 công nhận huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Bình Chánh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về môi trường và an ninh, trật tự xã hội để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Qua 10 năm, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh có sự chuyển biến tích cực, đến nay có 14/14 xã đã được thành phố công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí, huyện đạt 9/9 tiêu chí.

Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, tạo sự thuận lợi trong giao lưu buôn bán và phát triển sản xuất. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cao.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt gần 70 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 4 lần năm 2010. Trên địa bàn huyện không có hộ nghèo thu nhập từ 21 triệu đồng/năm trở xuống, có 534 hộ thu nhập dưới 28 triệu đồng/năm.

Huyện Bình Chánh là huyện cuối cùng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới, sau các huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ.

Nguồn: chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: