Huyện Tuy Phước (Bình Định) đạt chuẩn nông thôn mới

19/01/2022

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 92/QĐ-TTg công nhận huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Tuy Phước nâng cao chất lượng tiêu chí về môi trường, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2010 là năm khởi đầu huyện Tuy Phước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm nỗ lực đến hết năm 2020 huyện Tuy Phước đã về đích, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, dân sinh; kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, ngành nghề. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở nông thôn, phát huy dân chủ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập người dân tăng nhanh.

Nguồn: chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: