Công nhận huyện Đức Linh (Bình Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

24/05/2021

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định công nhận huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Đức Linh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để bải đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng góp sức của người dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh đã thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chất lượng giáo dục, y tế hiện đại, mang lại sự hài lòng cho nhân dân.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Linh đã tích cực huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí và đến nay, 9/9 tiêu chí nông thôn mới đều đã đạt.

Phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu của người dân, nên huyện Đức Linh đã chú trọng đầu tư, cùng với đó, hệ thống trường học, trạm y tế, các công trình thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới; nhiều mô hình phát triển sản xuất mới; liên kết trong sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm được xây dựng, từng bước tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung...

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa nông thôn trên địa bàn ngày càng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: