Huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) đạt chuẩn nông thôn mới

10/05/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 668/QĐ-TTg công nhận huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Ninh Hải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn huyện Ninh Hải có 8/8 xã đạt chuẩn NTM. Diện mạo nông thôn của huyện có sự thay đổi rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển đổi tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 9.813 tỷ đồng, tăng 4,36 lần so với năm 2010. Giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/năm, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,37%. Đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/người/năm (gấp 4,2 lần so với năm 2010); tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1,58% (giảm 6,02%)...

Nguồn: chinhphu.vn

 

 

Các tin đã đưa ngày: