Huyện Gò Quao (Kiên Giang) đạt chuẩn nông thôn mới

15/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Kiên Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Gò Quao tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 10 năm chung tay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Gò Quao đã có 10/10 xã về đích xã NTM và huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Với mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, huyện Gò Quao đẩy mạnh phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực. Tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phù hợp với từng vùng và thích ứng biến đổi khí hậu. Hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn chuyên canh tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác; xây dựng được 6 nhãn hiệu tập thể cho các loại cây trồng, thủy sản chủ lực của huyện, gắn với sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ, VietGap, GobalGAP, đẩy mạnh thực hiện liên kết, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Đầu tư cơ bản hoàn thành hệ thống thủy lợi, cống, đập, đê bao, trạm bơm điện đảm bảo phục vụ cho gần 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%...

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: