3 huyện của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

16/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng NTM.

Đến tháng 6/2020, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Từ năm 2011 đến hết năm 2019, toàn huyện huy động được hơn 3,8 nghìn tỷ đồng cho xây dựng NTM, trong đó tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, nâng cấp hệ thống điện, phát triển sản xuất... Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong huyện Tiên Lữ đạt 47 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,36%.

Trong 5 năm 2015 - 2020, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện Kim Động đạt 9,51%; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 200 triệu đồng (tăng 95 triệu đồng/ha so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm (tăng 16%); 16/16 xã đã đạt chuẩn NTM và đang xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8% theo tiêu chí đa chiều; tạo việc làm mới cho 12.000 lao động, trong đó 62% lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động ở các xã, thị trấn có việc làm thường xuyên đạt 91,1%.

Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng khang trang, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; 100% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; các nhà văn hóa thôn được xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiện dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,5%…

Sau hơn 9 năm triển khai, thực hiện xây dựng NTM, toàn huyện Yên Mỹ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đã huy động được trên 4,1 nghìn tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, công trình như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, tập huấn kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất... Trong đó, vốn do nhân dân đóng góp đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng. Quá trình triển khai, nhân dân đã hiến trên 52,9 nghìn m2 đất các loại, trên 2,4 nghìn ngày công lao động.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: