Huyện Ân Thi (Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới

09/10/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Ân Thi tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Ân Thi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp. Đặc biệt, sau khi tiến hành rà soát các tiêu chí NTM, huyện Ân Thi mới đạt bình quân 6,75 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 23,01 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 11,55%. Trong quá trình xây dựng NTM, huyện Ân Thi đã quan tâm, chú trọng huy động tối đa nguồn lực. Ngoài nguồn lực ngân sách nhà nước các cấp (trực tiếp và lồng ghép), huyện Ân Thi đã chỉ đạo các xã, thôn chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt. Đến nay đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện đã huy động vốn đầu tư xây dựng NTM trên 5.128,255 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 47,02 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của 20 xã còn 1,73%; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM chiếm 98,84%....

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: