Huyện Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ) đạt chuẩn nông thôn mới

07/09/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.


Mạng lưới trường học trên địa bàn huyện Cờ Đỏ từng bước xây dựng,
đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định

UBND thành phố Cần Thơ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cờ Đỏ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ không có nợ đọng xây dựng cơ bản, có 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân toàn huyện năm 2019 đạt 45,8 triệu đồng/người/năm, tăng 27,7 triệu đồng/người/năm so với năm 2011.

Cùng với đó, mạng lưới trường học từng bước đầu tư đạt chuẩn theo quy định, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thường xuyên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nguồn: chinhphu.vn

 

Các tin đã đưa ngày: