Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới

05/06/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa quyết định cộng nhận huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.


Diện mạo nông thôn ở Nam Sách được đổi thay từng ngày

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hải Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Nam Sách tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Để thực hiện các tiêu chí huyện NTM, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành, đoàn thể đảm nhận từng tiêu chí; phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Do triển khai đồng bộ các giải pháp và cách làm phù hợp nên các xã trên địa bàn huyện đã sớm hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp xây dựng những cánh đồng mẫu lớn, chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng. Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, sự vào cuộc của nhân dân khi tích cực hiến đất hiến công trình, hiến công góp của, các công trình như đường giao thông, trạm y tế, trường học, nhà văn hóa, sân thể thao khu dân cư, trụ sở xã được xây dựng khang trang.

Cùng với đó, các xã trong huyện đã tập trung phát triển kinh tế toàn diện tạo tiềm lực xây dựng nông thôn phát triển bền vững; tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây con giống mới vào thâm canh; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, phát triển nghề và làng nghề, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 51,1 triệu đồng/năm (tăng hơn 30 triệu đồng so với năm 2011). Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí NTM giảm xuống còn 0,75%; 18/18 xã đã được công nhận xã NTM, riêng 2 xã Nam Hồng và Nam Tân đang đề nghị công nhận xã NTM nâng cao.

Ngồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: