Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới

20/04/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 520/QĐ-TTg công nhận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.


Bộ mặt nông thôn của huyện Cam Lộ ngày càng đổi mới

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Cam Lộ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Cam Lộ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM. Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Cam Lộ có 8/8 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.
 
Tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình xây dựng NTM của huyện Cam Lộ từ năm 2010 đến 2019  là hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước gần 1.000 tỷ, doanh nghiệp hơn 1.333 tỷ, tín dụng trên 180 tỷ, lồng ghép gần 110 tỷ, nhân dân đóng góp hơn 408 tỷ, còn lại là nguồn vốn khác.

Một số nét nổi bật, đáng ghi nhận của huyện Cam Lộ trong quá trình xây dựng NTM là 100% tuyến đường trục xã đến trung tâm huyện, đường liên xã với tổng chiều dài 124,8 km đã được nhựa hóa; 24/24 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 100% thôn, bản có quy hoạch quỹ đất và xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng và các sân thể thao phục vụ nhu cầu nhân dân; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt gần 43 triệu đồng/người/năm; tỉ lệ hộ nghèo còn 3,17%.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: