Huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đạt chuẩn nông thôn mới

23/07/2019

Huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ đã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018 theo Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Đường về các xã của huyện NTM Vĩnh Thạnh

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM TP Cần Thơ, đến cuối tháng 6/2018 UBND TP Cần Thơ đã công nhận 9/9 xã của huyện Vĩnh Thạnh đạt chuẩn NTM. Hiện nay trên 6 tuyến đường do huyện quản lý được xây dựng bê tông, nhựa với tổng chiều dài hơn 35 km cùng với các công trình cầu, cống kiên cố, đồng bộ.

Các tiêu chí về thủy lợi, nước sạch cho cư dân nông thôn và các lĩnh vực về y tế, văn hóa, giáo dục, văn nghệ, thể thao... đã hoàn thành và có tiêu chí sớm về đích so với kế hoạch.

Ngày nay đi về các xã NTM huyện Vĩnh Thạnh diện mạo thôn xóm, đường quê khang trang, sạch sẽ; đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao; an ninh trật tự xã hội được giữ vững ổn định và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, huyện Vĩnh Thạnh đang nổi lên với nhiều mô hình “cánh đồng lớn”, mở rộng vùng trồng lúa xuất khẩu chất lượng cao. Nhiều HTX nông nghiệp thực hiện liên kết sản xuất với doanh nghiệp địa phương nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Vĩnh Thạnh là huyện NTM thứ 2 sau huyện NTM Phong Điền được công nhận vào năm 2015. Sắp tới UBND TP Cần Thơ sẽ tổ chức công bố và khen thưởng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: nongnghiep.vn

Các tin đã đưa ngày: