Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định đạt chuẩn NTM

21/03/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định số 236/QĐ-TTg công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Trong những năm trước, huyện Vụ Bản được biết là vùng chiêm trũng nghèo khó và là một trong những huyện chậm phát triển của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, vùng đất này đã dần có sự đổi thay đáng mừng.

Từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân, từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2018, huyện Vụ Bản đã huy động tổng nguồn vốn xây dựng NTM đạt 2.392,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương và tỉnh là 190,9 tỷ đồng; ngân sách huyện và xã là hơn 435,3 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp: 370,8 tỷ đồng; Vốn nhân dân đóng góp: 455,8 tỷ đồng.

Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng NTM, bức tranh nông thôn của huyện Vụ Bản đã có sự đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; đồng thời củng cố niềm tin trong lòng mỗi người dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng NTM.

Trước đó, Nam Định được biết đến là địa phương có nhiều huyện đạt chuẩn huyện NTM nhất cả nước, với 5 huyện gồm Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy. Về cấp xã, thị trấn, tỉnh có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ gần 96%.

Nguồn: nongnghiep.vn

Các tin đã đưa ngày: