Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

15/03/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký các Quyết định số 264/QĐ-TTg và 269/QĐ-TTg công nhận thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

Đối với thị xã Bến Cát, sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, kế hoạch từ nay đến năm 2020 Bến Cát tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động mọi nguồn lực, xây dựng NTM theo hướng nâng cao các tiêu chí đã đạt được, hướng đến các mục tiêu là đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn theo hướng đồng bộ, nâng cao mức sống của người dân nông thôn; tập trung phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp ven đô thị kết hợp du lịch sinh thái.

Còn thành phố Hòa Bình xác định phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân là đòn bẩy trong quá trình xây dựng NTM. Trong 8 năm qua (2011-2018), thành phố đã thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là chỉ đạo, hướng dẫn 7 xã lập các dự án phát triển SX, nâng cao thu nhập cho người dân dựa trên tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương nhằm hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra sản phẩm lợi thế, đặc sản vùng, như: dự án chăn nuôi bò, dự án phát triển sản xuất rau màu, trồng nấm Linh Chi, trồng ổi, nhãn, cây ăn quả có múi, nuôi cá lồng vùng lòng hồ…

Sau 8 năm triển khai xây dựng NTM, năm 2018, thành phố Hòa Bình đã về đích trọn vẹn. 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn và thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Nguồn: nongnghiep.vn

Các tin đã đưa ngày: