2 huyện của tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới

23/03/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định công nhận huyện Vĩnh Cửu và huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.


Xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu đứng đầu tốp xã đạt thu nhập “khủng”
nhờ phát triển vùng chuyên canh đặc sản bưởi Tân Triều - Ảnh Báo Đồng Nai

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Đến tháng 6/2017, toàn bộ 11/11 xã của huyện Vĩnh Cửu đều được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển theo đúng định hướng quy mô hàng hóa, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hécta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt trên 122 triệu đồng/hécta, tăng trên 35% so với năm 2011. 

Đặc biệt, một số loại cây trồng cho thu nhập từ 800 triệu – 1 tỷ đồng/hécta; thu nhập của người dân nông thôn tăng nhanh theo từng năm. Cụ thể, năm 2016, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt trên 50 triệu đồng/năm thì năm 2017 tăng lên đạt trên 56 triệu đồng/năm, tăng hơn 2,7 lần so với năm 2011. Giai đoạn 2011 – 2017, tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới gần 21.560 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xã hội hóa chiếm tỷ trọng 90,5%.

Dù trên nền tảng xây dựng nông thôn mới thấp (huyện mới thành lập), có nhiều xã đặc biệt khó khăn, nhưng đến nay toàn huyện Cẩm Mỹ đã có 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao, nhất là các dự án cánh đồng lớn.

Theo đó, giá trị sản phẩm trên 1 hécta trồng trọt đến năm 2017 của huyện đã đạt trên 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm, tăng hơn rất nhiều so với khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới năm 2011.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: