Quyết định số 1274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

21/08/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: