Công văn số 3372/BNN-VPĐP ngày 21/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện

15/07/2020

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: