Công văn số 01/BCĐTW-VPĐP ngày 30/01/2019 của BCĐ Trung ương về việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019

13/02/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: