Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày 12/12/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020

21/12/2018
Các tin đã đưa ngày: