Thông báo số 353/TB-VPCP ngày 11/8/2017của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

15/08/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: