Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

30/06/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: