Quyết định số 712/QĐ-TTg 26/05/2017của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020

29/05/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: