Quyết định số 441/QĐ-BTTTT ngày 28/03/2017 của Bộ thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

07/04/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: