Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 16/3/2017 của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về xây dựng Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

21/03/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: