Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

17/01/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: