Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 phê duyệt Đề án Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh

09/08/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: