Quyết đinh số 1912/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 về kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

16/08/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: