Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh về việc công nhận xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

09/07/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: