Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi kinh phí giao đầu năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; cấp hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

21/03/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: