Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020

15/02/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: