Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh về việc thay đổi, điều chỉnh thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

08/01/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: