Báo cáo 01/BC-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2018

08/01/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: