Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

12/04/2017

Lãnh đạo văn phòng:

Chánh văn phòng: Phạm Đình Hùng
Điện thoại: 0912.054.091

Email: hungpd3@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn phòng: Trương Duy Bảng
Điện thoại: 0915.189.214
Email: bangtd@vinhphuc.gov.vn

Phó chánh văn phòng: Vũ Văn Vui
Điện thoại: 0914.124.935
Email: vuivv@vinhphuc.gov.vn

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Email: vanphongntm.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: