Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

12/04/2017

Lãnh đạo văn phòng:

Chánh văn phòng: Trần Thanh Hải
Điện thoại: 0211.3862514
Email: haitt@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh văn phòng chuyên trách: Đỗ Hải Triều
Điện thoại: 0211.3716.212
Email: trieudh@vinhphuc.gov.vn

Phó Chánh văn phòng kiêm nhiệm: Phạm Đình Hùng

Điện thoại: 0211.3710447
Email: hungpd3@vinhphuc.gov.vn

Trụ sở: Đường Nguyễn Viết Xuân - Phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Email: vanphongntm.vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: