Yên Lạc: Dồn thửa đổi ruộng đạt 81% diện tích đăng ký 12/08/2021

Tiếp tục triển khai dồn thửa đổi ruộng gắn với tích tụ ruộng đất, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các xã: Hồng Phương, Đại Tự đẩy nhanh tiến độ thực hiện để nhanh chóng tạo ra những cánh đồng lớn, thửa ruộng lớn bằng phẳng, cơ bản đồng nhất, có hệ thống bờ vùng, bờ thửa và hệ thống tưới, tiêu khoa học, hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Phê duyệt Đề án thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn 09/08/2021

Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2079/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Lập Thạch xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại 09/08/2021

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn, sản xuất nông nghiệp của huyện Lập Thạch đã có sự chuyển biến rõ nét. Cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thức sản xuất chuyển dịch tích cực, đem lại hiệu quả ngày càng cao.

Nhiều chuyển biến trong xử lý rác thải rắn sinh hoạt 06/08/2021

Để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường nông thôn, thời gian qua, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ...

Để các công trình giao thông về đích đúng hẹn 06/08/2021

Nỗ lực hoàn thành hạ tầng khung đô thị, Vĩnh Phúc đã và đang tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn trong công tác quy hoạch...

Chương trình OCOP thúc đẩy phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn 28/07/2021

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn Vĩnh Phúc những năm gần đây.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: