Đồng Cương đạt 3/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao 14/12/2020

Triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cùng với tập trung giữ vững 18 tiêu chí đã đạt, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc chú trọng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Tam Hợp nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư kiểu mẫu 09/12/2020

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, hơn 7 năm qua, xã Tam Hợp đã tập trung đầu tư nguồn lực, huy động sự chung sức của nhân dân để triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: